அலங்காரப் புறா

அலங்காரப் புறாக்கள் (Fancy pigeon) அனைத்தும் மாடப்புறாவிலிருந்தே உருவாயின. இவை சுமார் 1100 வகை இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. அளவு, வடிவம், நிறம் மற்றும் குணாதிசயங்களுக்காக இவை புறா வளர்ப்புப் பிரியர்களால் வளர்க்கப்படுகின்றன. சார்லஸ் டார்வின் உயிரினங்களின் தோற்றம் புத்தகத்தை எழுதுவதற்கு மூன்று வருடங்களுக்கு முன் பனிப் புறாக்களை வளர்த்தார்.


புறாக் கண்காட்சிகள்


உலகம் முழுவதும் நடத்தப்படும் உள்நாட்டு, பன்னாட்டு புறாக் கண்காட்சிகளில் நடைபெறும் போட்டிகளில் புறா வளர்ப்பாளர்கள் தங்களது புறாக்களைக் காட்சிப்படுத்துகின்றனர்.


அலங்காரப் புறா இனங்கள்


இந்த வகைப்படுத்தல் ஆஸ்திரேலிய முறையைப் பின்பற்றியுள்ளது.


ஆசிய இறகு மற்றும் குரல் புறாக்கள்


இவ்வகைப் புறாக்கள் ஆசியப் பகுதியில் தோன்றின.


 • விசிறிவால் புறா (Fantail pigeon)

 • சுருள் இறகுப் புறா

 • காலர் புறா (Jacobin pigeon)

 • இலாகூர் புறா (Lahore pigeon)

 • தாரைப் புறா (Trumpeter (bird))

 • ஆங்கிலேய தாரைப் புறா (English Trumpeter)

 • வண்ணப் புறாக்கள்


  இவ்வகைப் புறாக்கள் ஜெர்மனியில் தோன்றின


 • ஆர்க்காங்கல் (Archangel pigeon)

 • டானிஸ் சுவாபியன்

 • சாக்சன் பீல்டு புறா

 • இசுடார்லிங் புறா

 • சுவாலோ புறா

 • துரிஞ்சன் பீல்டு புறா

 • பனிப் புறா

 • சுருள்கள் மற்றும் ஆந்தைகள்


  இவ்விடத்தில் சுருள் என்பது அவற்றின் மார்பில் காணப்படும் சுருள் இறகைக் குறிக்கிறது. இவ்வகைப் புறாக்கள் சிறிய மூக்கிற்காக அறியப்படுகின்றன.


 • ஆச்சன் லகுவர் கேடய ஆந்தை

 • ஆப்பிரிக்க ஆந்தை

 • சீன ஆந்தை

 • இத்தாலிய ஆந்தை

 • பழைய செர்மானிய ஆந்தை

 • கீழை சுருள்

 • டர்பிட்

 • ஹோமர் மற்றும் கோழி புறாக்கள்


 • அமெரிக்கன் சோ ரேசர்

 • டிரகூன்

 • இங்கிலீஸ் கேரியர்

 • ஜெர்மன் பியூட்டி ஹோமர்

 • ஹோமிங் புறா

 • பவுட்டர் மற்றும் கிராப்பர் வகைப் புறாக்கள்


  இவ்வகைப் புறாக்கள் பெரிய அளவிலான காற்றுப்பைக்காக அறியப்படுகின்றன.


 • ஆங்கிலேய பவுட்டர்

 • புருன்னர் பவுட்டர்

 • கடிடானோ பவுட்டர்

 • ஹோல்லே கிராப்பர்

 • ஹார்ஸ்மேன் பவுட்டர்

 • நார்விச் கிராப்பர்

 • பிக்மி பவுட்டர்

 • பவுட்டர்

 • ஊர்ஸ்பர்க் சீல்டு கிராப்பர்

 • ஓல்டு ஜெர்மன் கிராப்பர்ஸ்

 • கண்காட்சி டம்லர் வகைப் புறாக்கள்


 • புடாபெஸ்ட் குறுமுக டம்ப்லர்

 • ஆங்கிலேய நீளமுக டம்ப்லர்

 • ஆங்கிலேய குறுமுக டம்ப்லர்

 • ஹெல்மட்

 • ஆங்கிலேய மேக்பை

 • நன்

 • ஃப்ளையிங் டம்லர் மற்றும் கர்ணப் புறாக்கள்


  இவை பறத்தல், கண்காட்சி முதலிய பல்வகைப் பயன்களுக்காக வளர்க்கப்படுகின்றன.


 • ஆர்மீனியன் டம்ப்லர்

 • ஆஸ்திரேலியன் பெர்ஃபார்மிங் டம்ப்லர்

 • டான்சிக் ஹைஃப்ளையர்

 • டோனெக்

 • சுழல் கரணப் புறா

 • டிப்லர் புறா

 • ஊணுக்காக வளர்க்கப்படும் புறாக்கள்


  இந்த வகைப் புறாக்கள் ஊணுக்காக வளர்க்கப்படுகின்றன.


 • கார்னியா புறா

 • பிரெஞ்சு மான்டைன்

 • அரச புறா

 • அமெரிக்க ராட்சத ரன்ட் புறா

 • சிராசர் புறா

 • மேலும் காண்க


 • மாடப் புறா

 • புறா வகைகளின் பட்டியல்

 • வெளி இணைப்புகள்

  அலங்காரப் புறா – விக்கிப்பீடியா

  Fancy pigeon – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.