ஜெர்மன் மோடெனா

ஜெர்மன் மோடெனா (இடாய்ச்சு மொழி: Deutsche Modeneser) பல ஆண்டுகால தேர்ந்தெடுத்த கலப்பினப்பெருக்க முறையால் உருவாக்கப்பட்ட ஆடம்பரப் புறா வகையாகும். ஜெர்மன் மோடெனா மற்றும் அனைத்து புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை 400 கிராமுக்கு மிகாமல் காணப்படும் சிறிய புறா வகையாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

ஜெர்மன் மோடெனா – விக்கிப்பீடியா

German Modena – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.