அமெரிக்க ராட்சத ரன்ட் புறா

அமெரிக்க ராட்சத ரன்ட் புறா (American Giant Runt pigeon) பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் ஊனுக்காக உருவாக்கப்பட்டன. இவை பெரிய உடலமைப்பிற்காக அறியப்படுகின்றன.


தோற்றம்


இவ்வினம் அமெரிக்காவில் உருவாக்கப்பட்டதாகும்.

வெளி இணைப்புகள்

அமெரிக்க ராட்சத ரன்ட் புறா – விக்கிப்பீடியா

Giant Runt – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.