கிரானடினோ பவுட்டர்

கிரானடினோ பவுட்டர் என்பது ஆடம்பரப் புறா வகையைச் சேர்ந்தது ஆகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. கிரானடினோ பவுட்டர் மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

கிரானடினோ பவுட்டர் – விக்கிப்பீடியா

Granadino Pouter – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.