பகட்டுக் கோழி

பகட்டுக் கோழி (Great argus) இது ஒருவகையான காட்டுக்கோழி இனம் ஆகும். இதன் இனமாகக் கருதப்படும் ஒரு பறவை போசன்ட் (Pheasant) என்பதாகும். இவை தோற்றத்தில் மயிலைப் போல் காணப்படுகிறது. இக்கோழிகள் தென்கிழக்காசியா கண்டத்தில் அமைந்துள்ள போர்னியா மழைக்காடுகளில் காணப்படுகிறது. 


வெளி இணைப்புகள்

பகட்டுக் கோழி – விக்கிப்பீடியா

Great argus – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.