இமயமலை மரங்கொத்தி

இமயமலை மரங்கொத்தி (Himalayan woodpecker)(டெண்டிரோகோபசு இமாலையென்சிசு) என்பது பிசிடே பறவை பறவைக் குடும்பத்தின் சிற்றினமாகும். இது இந்தியத் துணைக் கண்டத்தின் வடக்குப் பகுதிகளில், முதன்மையாக இமயமலையிலும் அருகிலுள்ள பகுதிகளிலும், ஆப்கானித்தான், இந்தியா, நேபாளம், பூட்டான் மற்றும் பாக்கித்தான் முழுவதிலும் காணப்படுகிறது. இதன் இயற்கை வாழிடங்கள் புவிமுனையரு காடுகள் மற்றும் மிதவெப்பமண்டலக் காடுகள் ஆகும். பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்பு சங்கம் இதன் பாதுகாப்பு நிலையை “தீவாய்ப்புக் கவலை குறைந்த இனம்” என்று மதிப்பிட்டுள்ளது.


விளக்கம்


ஒரு நடுத்தர அளவிலான, பலவண்ண மரங்கொத்தி சுமார் 24 cm (9 in) நீளமுடையது. தோள்பட்டை முதல் முதுகு பகுதியில் அடிவரை பரந்த வெள்ளை திட்டுகளுடன் மேலே பளபளப்பான கருப்பாகவும், சிறகுகள் மற்றும் வெள்ளை வால் விளிம்புகளில் இறகுகள் வெண்மையாகவும் காணப்படும். கழுத்து மற்றும் கன்னங்களில் கருப்பு நிற “Y” வடிவ அடையாளம் காணப்படும். முகடுப் பகுதி ஆண்களில் சிவப்பாகவும் பெண் பறவைகளில் கருப்பாகவும் காணப்படும். கண்களின் அடியில் காணப்படும் கருப்பு புள்ளி ஒரு தனித்த அடையாளமாகக் காணப்படுகிறது. மற்றும் பிற உயிரினங்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன. வென்ட் மற்றும் கீழ்-வால் மறைப்புகள் சிவப்பு அல்லது இளஞ்சிவப்பு. ஐரிஸ் கஷ்கொட்டை, கொக்கு கருப்பு மற்றும் கால்கள் சாம்பல். சிறுமியர் மந்தமானவர், மேலே சாம்பல்-கருப்பு, மற்றும் வென்ட் மற்றும் வால் கீழ்ப் பகுதிகளுடன் குறைந்த தெளிவான மற்றும் கிரீடம் சாம்பல் நிறத்தில் சில சிவப்பு நிறத்துடன் (இரு பாலினத்திலும்).


சூழலியல்


இவை கடல் மட்டத்திலிருந்து 1500 முதல் 3200 மீ வரை உயரத்தில் காணப்படுகிறது . இதன் வாழிடமானது இலையுதிர் அல்லது ஊசியிலையுள்ள மரங்களுடனும், பெரும்பாலும் ரோடோடென்ட்ரான்களுடனும் ஈரமான அல்லது வறண்ட நிலக் காடாகும். இவை தனித்தனியாக, பெரிய மரத்தடிகள் மற்றும் பெரிய கிளைகளில் உணவைத் தேடுகின்றன. ஆனால் சில நேரங்களில் தரையிலும் உணவுத் தேடும். இதன் உணவு பூச்சிகள், பழங்கள், விதைகள் மற்றும் மரச்சாறு ஆகும். விதைகளைப் பிரித்தெடுக்கப் பாறைகளில் ஃபிர் கூம்புகளைத் தட்டி எடுக்கும்.


நிலை


இமயமலை மரங்கொத்தி பரவலாகக் காணப்படும் மரங்கொத்தி வகையாகும். குறிப்பிட்ட அச்சுறுத்தல்கள் எதுவும் இதுவரை அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. இதனுடைய இனத்தொகை நிலையானது என்று கருதப்படுகிறது. பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்பு சங்கம் இதன் பாதுகாப்பு நிலையை ” தீவாய்ப்புக் கவலை குறைந்த இனம்” என்று மதிப்பிட்டுள்ளது.


படங்கள்

வெளி இணைப்புகள்

இமயமலை மரங்கொத்தி – விக்கிப்பீடியா

Himalayan woodpecker – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.