இத்தாலிய ஆந்தை புறா

இத்தாலியன் புறா என்பது ஆடம்பரப் புறா வகையைச் சேர்ந்த புறா ஆகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. இத்தாலியன் அவுல் மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

இத்தாலிய ஆந்தை – விக்கிப்பீடியா

Italian Owl pigeon – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.