யாழ் வால் பக்கி

யாழ் வால் பக்கி (Lyre-tailed nightjar) இப்பறவை ஒரு நடுத்தர உடம்பை பெற்றுள்ள மங்கிய வெளிச்சத்தில் இரைதேடும் பறவை ஆகும். இப்பறவை பக்கி என்ற பறவையின் இனத்தைச் சார்ந்ததாகும். தரையில் கூடுகட்டி முட்டையிடும் பழக்கத்தைக் கொண்டதாகும். இவை அர்சென்டினா, பொலிவியா, கொலம்பியா, ஈக்வடார், பெரு மற்றும் வெனிசுவேலா போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

யாழ் வால் பக்கி – விக்கிப்பீடியா

Lyre-tailed nightjar – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.