நார்விச் கிராப்பர்

நார்விச் கிராப்பர் மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. இவை ஒப்பலோப்பர் எனும் வகையிலிருந்து நெதர்லாந்து நாட்டில் உருவானதாகக் கருதப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

நார்விச் கிராப்பர் – விக்கிப்பீடியா

Norwich Cropper – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.