ஓல்டு ஜெர்மன் ஆந்தை புறா

ஓல்டு ஜெர்மன் புறா என்பவை ஆடம்பரப் புறா வகையைச் சேர்ந்த புறா ஆகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. ஓல்டு ஜெர்மன் அவுல் மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

பழைய செர்மானிய ஆந்தை – விக்கிப்பீடியா

Old German Owl pigeon – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.