எலிசிடர் புருசுலர்

பழைய ஜெர்மானிய மேக்பை டம்லர் (இடாய்ச்சு மொழி: Elsterpurzler) பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாக்கப்பட்ட புறா இனமாகும். பழைய ஜெர்மானிய மேக்பை டம்லர், மற்றும் அனைத்து வளர்ப்புப் புறாக்களும் மாடப் புறாவில் இருந்து உருவானவையாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

எலிசிடர் புருசுலர் – விக்கிப்பீடியா

Old German Magpie Tumbler – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.