பிக்மி பவுட்டர்

பிக்மி பவுட்டர் மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. பிரபல பிரிட்டிஷ் கோழி வளர்ப்பாளரான சர் ஜான் செப்ரைட் இவற்றை உருவாக்கியதாக நம்பப்படுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

பிக்மி பவுட்டர் – விக்கிப்பீடியா

Pigmy Pouter – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.