சிவப்புத் தாடி தேனீ உண்ணும் பறவை

சிவப்புத்தாடி தேனீ-உண்ணும் பறவை (Red-bearded bee-eater) அல்லது நைட்ரியார்னஸ் அமிக்டஸ் (Nyctyornis amictus) என்பது தென் கிழக்கு ஆசியாவின் இந்தோ-மலாயன் பிராந்தியத்தில் காணப்படும் ஒரு பெரிய வகை தேனீ-உண்ணும் பறவை. அடர்ந்த காடுகளின் இணைப்புகளில் இந்த இனங்கள் காணப்படுகின்றன.


விளக்கம்


மற்ற தேனீ-உண்பவைகளைப் போலவே, இவை நீண்ட வால்கள், நீளமான துளையிடப்பட்ட கூடுகள் மற்றும் கூர்மையான இறக்கைகள் கொண்ட வண்ணமயமான பறவைகள். இவைகள் பெரிய தேனீ தின்னும் பறவைகள், பெரும்பாலும் பச்சை நிறத்தில் உள்ளன, முகம் சிவப்பு நிறத்தில் இருப்பதால், “தாடியை” உருவாக்குவதற்காக சற்று தொங்கும் தொண்டை இறகுகள் வரை பரவுகின்றன.


உணவு


மற்ற தேனீ தின்னும் பறவைகளைப் போலவே, பூச்சிகள், குறிப்பாக தேனீக்கள், குளவிகள் மற்றும் கொம்புகள் ஆகியவற்றை சாப்பிடுகின்றன. அவைகளை தனியாகவோ அல்லது சோடியாகவோ வேட்டையாடப்படுகிறார்கள், ஆடுகளை விடவும், தங்கள் இரையைப் பின்தொடர்வதற்கு முன்னர் நீண்ட காலமாக இயங்குவதில்லை.


நடத்தை


மற்ற தேனீ தின்னும் பறவைகளைப் போலவே, புழுக்களில் உள்ள கூண்டுகளில் மணல் வங்கிகளின் பக்கமாகக் குவிந்தாலும், குடியேற்றங்களை உருவாக்கவில்லை.


வெளி இணைப்புகள்

சிவப்புத் தாடி தேனீ-உண்ணும் பறவை – விக்கிப்பீடியா

Red-bearded bee-eater – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.