சுழல் கரணப் புறா

சுழல் கரணப் புறா (Roller pigeon) பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. சுழல் கரணப் புறாவும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட பிற புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை காற்றில் கரணமடிக்கும் திறன் கொண்டவையாகும்.


வகைகள்


 • பர்மிங்கம் சுழல் கரணப் புறா

 • கலட்சு சுழல் கரணப் புறா

 • கீழை சுழல் கரணப் புறா

 • பார்லர் சுழல் கரணப் புறா

 • வெளி இணைப்புகள்

  சுழல் கரணப் புறா – விக்கிப்பீடியா

  Roller pigeon – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.