சுவாலோ புறா

சாக்சன் பேரி சுவாலோ புறா, இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. சாக்சன் பேரி சுவாலோ மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை அவற்றின் கால்களைச் சுற்றிலும் காணப்படும் இறகுகளுக்காக அறியப்படுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

சுவாலோ புறா – விக்கிப்பீடியா

Saxon Fairy Swallow pigeon – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.