குங்குமப் பூச்சிட்டு

குங்குமப் பூச்சிட்டு (Scarlet Minivet, Pericrocotus speciosus) என்பது சிறிய பசிரின் பறவை. இப்பறவை வெப்பவலய தென் ஆசியா முதல் கிழக்கு இந்திய உபகண்டம், தென் சீனா, இந்தோனேசியா, பிலிப்பீன்சு வரை காணப்படுகின்றது.


வெளி இணைப்புகள்

குங்குமப் பூச்சிட்டு – விக்கிப்பீடியா

Scarlet minivet – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.