ஸ்டார்லிங் புறா

இசுடார்லிங் புறா என்பது ஆடம்பரப் புறா வகையைச் சேர்ந்த புறா ஆகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. இசுடார்லிங் மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

இசுடார்லிங் புறா – விக்கிப்பீடியா

Starling pigeon – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.