சிராசர் புறா

சிராசர் புறா (Strasser pigeon) பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. சிராசர் புறா மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை கண்காட்சிகள் தவிர ஊணுக்காகவும் வளர்க்கப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

சிராசர் புறா – விக்கிப்பீடியா

Strasser pigeon – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.