செதிள்வயிற்று மரங்கொத்தி

செதிள்வயிற்று மரங்கொத்தி (Little scaly – bellied Green Wood pecker) இந்திய துணைகண்டத்தில் காணப்படும் ஒரு மரங்கொத்தி வகையாகும்.


பெயர்கள்


தமிழில் :செதிள்வயிற்று மரங்கொத்தி


ஆங்கிலப்பெயர் :Little scaly – bellied Green Wood pecker


அறிவியல் பெயர் :Picus xanthopygaeus


உடலமைப்பு


29 செ.மீ. – புல் பச்சை நிற உடலும் மஞ்சள் நிறப்பிட்டமும் கொண்ட இதன் உச்சந்தலையும் தலைக்கொண்டையும் குங்குமச் சிவப்பாக இருக்கும். பசுமை தோய்ந்த வெளிர் பழுப்பு நிறங் கொண்ட மார்பிலும் வயிற்றிலும் கருப்பு நிறச் சிறு திட்டுக்கள் நிறைந்திருக்கும். பெண்ணின் உச்சியும் கொண்டையும் கருப்பு நிறமானவை.


காணப்படும் பகுதிகள் ,உணவு


மேற்கு, கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைச்சார்ந்த வட்டாரங்களைச் சார்ந்த காடுகளில் இணையாக அடிமரங்களில் தொற்றியபடி இரைதேடும். அப்பொழுது வால் மரப்படைகளில் அழுந்தியதாக மூன்றாவது கால் போலச் செயல்படும். மரக்கிளைகளைச் சுற்றிச் சுற்றிவரும். இது அலகால் அவ்வப்போது மரப்பட்டைகளைத் தட்டி பூச்சிகள் மிரண்டு வெளிப்படும்படி செய்யும். நீண்ட முள் முடிச்சு அமைப்புடைய நாக்கினை மரத்தில் உள்ள துளைகளுள் செலுத்தி மரத்தைத் துளைக்கும் வண்டுகளைப் பிடிக்கும். தரைக்கு இறங்கி எறும்பு முதலிய பூச்சிகளைப் பிடிக்க அலகின் கூரிய முனைகளைப் பயன்படுத்தும்.


இனப்பெருக்கம்


மார்ச் முதல் மே முடிய உள்ள பருவத்தில் அடிமரத்தைக் குடைந்து 3 முதல் 5 முட்டைகள் இடும்.


வெளி இணைப்புகள்

செதிள்வயிற்று மரங்கொத்தி – விக்கிப்பீடியா

Streak-throated woodpecker – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.