செந்தொண்டை ஈப்பிடிப்பான்

செந்தொண்டை ஈப்பிடிப்பான் அல்லது தைகா ஈப்பிடிப்பான் [Taiga flycatcher (Ficedula albicilla)] என்பது தொல்லுலக ஈப்பிடிப்பான் பிரிவைச் சேர்ந்த ஒரு வலசை போகும் குருவி. இக் குருவியினம் சைபீரிய தைகா காடுகள் தொடங்கி காம்சட்கா தீபகற்பம் வரையிலும் மங்கோலியாவிலும் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றது. இது இந்தியா, வங்கதேசம், மியான்மர் , மேலும் தாய்லாந்து, கம்போடியா உள்ளிட்ட தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கும் மழைக்காலத்தில் வலசை போகின்றது. இந்தியாவின் மேற்குப் பகுதிகளிலும் வட, வடகிழக்குப் பகுதிகளிலும் இக்குருவியைக் காணலாம்; தமிழ்நாட்டில் அரிதாகவே காணப்படுப்படுகிறது.


உடலமைப்பும் அடையாளமும்


 • 11.5 cm முதல் 12.5 cm வரை நீளம் இருக்கும்; பழுப்பு நிற உடலும் வெண்ணிற அடிப்பகுதியும் கொண்டது.

 • வாலின் மேற்பகுதி கருப்பாகவும் ஓரமும் அடிப்பகுதியும் வெண்மையாகவும் இருக்கும்.

 • ஈப்பிடிப்பான்களுக்கே உரித்தான பெரிய கண்ணும் அதைச் சுற்றி வெண்ணிற வளையமும் உண்டு; கருத்த, சிறிய அலகினைக் கொண்டது.

 • ஆண் குருவியின் தொண்டைப் பகுதியில் உள்ள செம்மஞ்சள் (ஆரஞ்சு) திட்டும் தலைப்பகுதியின் நீலம் கலந்த சாம்பல் நிறம் அதை எளிதில் அடையாளம் காண உதவும்.

 • கள இயல்புகள்


 • மரங்கள் அடர்ந்த தோட்டங்களிலும் காடுகளிலும் இவற்றைக் காணலாம்

 • பறக்கும் போதே இரையைப் பிடிப்பதும் இலைகளில் புழுக்களைத் தேடும் போது கதிர்குருவிகளைப் போன்ற செயல்பாட்டினையும் கொண்டது

 • மரங்களில் உள்ள பொந்துகளில் 4 முதல் 7 முட்டைகள் வரை இடும். மரங்களை வெட்டி காடுகளை அழிப்பதால் இவ்வினத்திற்கு ஆபத்து ஏற்படுகின்றது.

 • குரல்


  ட்ர்ர்ர் (trrr…) என்றும் அழுத்தமான டிக் … டிக் … என்றும் குரலெழுப்பும்; குரல் உயர் சுருதியில் அதிர்வொலியாக இருக்கும்.

  வெளி இணைப்புகள்

  செந்தொண்டை ஈப்பிடிப்பான் – விக்கிப்பீடியா

  Taiga flycatcher – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.