துரிஞ்சன் பீல்டு புறா

துரிஞ்சன் பீல்டு புறா, இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. துரிஞ்சன் பீல்டு மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை விதவிதமான வண்ண இறகுகளுக்காக அறியப்படுகிறது. துரிஞ்சன் பிரெஸ்ட், துரிஞ்சன் மாங்கு, துரிஞ்சன் சீல்டு, துரிஞ்சன் ஒயிட்டைல், துரிஞ்சன் இசுபாட்டு உள்ளீட்டவை இவற்றின் வகையாகும். இவை கால்களில் இறகற்று காணப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

துரிஞ்சன் பீல்டு புறா – விக்கிப்பீடியா

Thuringian Colour pigeons – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.