தாரைப் புறா

டிரெம்பட்டர் புறா (Trumpeter pigeon) ஒர் ஆடம்பரப் புறா வகையாகும். இவ்வகைப் புறாக்கள் மெதுவான சிரிப்பைப்போல ஒலிக்கும் அவற்றின் சத்ததிற்காக இப்பெயரைப் பெற்றுள்ளன. சத்த வேறுபாட்டின் அடிப்படையில் இவை வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்தும் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால், மாடப் புறாவிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டவையாகும்.


வகைகள்


 • அரேபிய தாரைப் புறா

 • பொகாரா தாரைப் புறா

 • டிரெசுடன் தாரைப் புறா

 • ஆல்டென்பர்கர் தாரைப் புறா

 • ஆங்கிலேய தாரைப் புறா

 • பிராங்கோனிய தாரைப் புறா

 • வெளி இணைப்புகள்

  தாரைப் புறா – விக்கிப்பீடியா

  Trumpeter pigeon – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.