ஊர்பர்க் ஷீல்டு கிராப்பர்

ஊர்ஸ்பர்க் சீல்டு கிராப்பர் மற்றும் அனைத்து பழக்கப்படுத்தப்பட்ட புறாக்களும் மாடப் புறாவிலிருந்து உருவானவையாகும். இவை பல ஆண்டுகள் தேர்ந்தெடுத்த இனப்பெருக்க முறையால் உருவாயின. இவை சி.எஸ்.டி. வான் கிங்கால் 1935ல் நெதர்லாந்தின் ஊர்ஸ்பர்க்கில் உருவாக்கப்பட்டன.


வெளி இணைப்புகள்

ஊர்ஸ்பர்க் சீல்டு கிராப்பர் – விக்கிப்பீடியா

Voorburg Shield Cropper – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.