வெண் சிறகு மரங்கொத்தி

வெண் சிறகு மரங்கொத்தி (White-winged woodpecker) என்பது மரங்கொத்தி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பறவையாகும். இருசொற் பெயரீட்டு முறையில் இப்பறவையின் அறிவியல் பெயர் டென்ட்ரோகுபோசு லியுகோபடரசு என்பதாகும். ஆப்கானித்தான், சீனா, ஈரான், கசக்கசுத்தான், கிர்கிசுத்தான், தயிகிசுத்தான், துருக்மெனிசுதான், உசுபெக்கிசுத்தான், போன்ற நாடுகளில் இப்பறவை காணப்படுகிறது. மிதமான காடுகளும் துணை வெப்பமண்டல அல்லது வெப்பமண்டல ஈரமான தாழ்நில காடுகளும் வெண் சிறகு மரங்கொத்தியின் இயற்கை வாழிடங்களாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

வெண் சிறகு மரங்கொத்தி – விக்கிப்பீடியா

White-winged woodpecker – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.