வெண்மார்புச் சிரிப்பான்

வெண்மார்புச் சிரிப்பான் அல்லது சாம்பல் மார்பு சிரிப்பான் (Grey-breasted laughingthrush) என்றழைக்கப்பட்டது இப்போது இரண்டு சிற்றினங்களாக பிரிக்கப்பட்டு பழனி சிரிப்பான் (Montecincla fairbanki) மற்றும் அசம்பு சிரிப்பான் (Montecincla meridionalis) என்றழைக்கபடுகிறது. பெயர்கள்…

விசிறிவால் குருவி

விசிறிவால் குருவி (Fantail) மிகச் சிறிய பறவை இனமாகும். இது ஆஸ்திரேலியா, தென்கிழக்கு ஆசியா மற்றும் இந்திய துணைக்கண்டங்களில் காணப்படுகிறது. இப் பறவையினம் ‘ரிகிபிடுரா’ என்கிற மரபு வழியைச் சார்ந்தது. பெரும்பாலான குருவிகள்…

வான்கோழி

வான்கோழி (Turkey) தரையில் வசிக்கும் பறவையினத்தைச் சேர்ந்த உயிரினமாகும். உயிரியலில் இது ஃபாசியனிடே (Phasianidae) என்னும் குடும்பத்தில், மெலீங்கிரிடினே (Meleagridinae) என்னும் துணைக்குடும்பத்தில், மெலீகிரிஸ் (Meleagris) என்னும் இனத்தைச் சேர்ந்தது என்பர். உடல்…

வயநாட்டுச் சிரிப்பான்

வயநாட்டுச் சிரிப்பான் உலகில் வேறெங்கும் காணப்படாத ஒரு சிற்றினம் ஆகும், இது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடரிலும் கோவாவின் தெற்கு பகுதிகளிலும் காணப்படுகிறது. பெயர்கள் தமிழில் :வயநாட்டுச் சிரிப்பான் ஆங்கிலப்பெயர் :Wynaad Laughingthrush அறிவியல்…

லூன்

லூன் என்பது வட அமெரிக்கா, ஐரோவாசியா ஆகிய பகுதிகளில் காணப்படும் நீர்நிலையை ஒட்டி வாழும் ஒரு வகை மீன்கொத்திப் பறவையாகும். லூன்கள் எல்லாம் கவியா பேரின, கவிடா குடும்ப, கவிபோம் வரிசையைச் சேர்ந்தவையாகும்….

ரூபோசு ஓர்நீரோ

ரூபோசு ஓர்நீரோ (Rufous Hornero (Furnarius rufus)) என்னும் பறவை நடுத்தர அளவிலான ஒரு பறவை வகையாகும். இது Furnariidae என்னும் இனத்தை சார்ந்தது.இது தென் அமெரிக்காவின் கிழக்கு பகுதியில் காணப்படுகிறது. இப்பறவை…

யாழ் வால் பக்கி

யாழ் வால் பக்கி (Lyre-tailed nightjar) இப்பறவை ஒரு நடுத்தர உடம்பை பெற்றுள்ள மங்கிய வெளிச்சத்தில் இரைதேடும் பறவை ஆகும். இப்பறவை பக்கி என்ற பறவையின் இனத்தைச் சார்ந்ததாகும். தரையில் கூடுகட்டி முட்டையிடும்…

மேக்பை

மேக்பை (Magpie) என்பது காகக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சில இனங்களைக் குறிக்கும் பொதுப்பெயர் ஆகும். இதில் ஐரோவாசிய மேக்பை என்ற பறவை உலகின் அதிக நுண்ணறிவுள்ள விலங்குகளில் ஒன்றாகவும் கண்ணாடி முன்பு நிற்கும்…

மரக்கதிர்க்குருவி

மரக்கதிர்க்குருவி மரங்களிடையே பாய்ந்து திரிந்து இரை தேடும் ஒரு கதிர்க்குருவி ஆகும். Passeriformes வரிசையை சார்ந்தது. பெயர்கள் தமிழில் :மரக்கதிர்க்குருவி ஆங்கிலப்பெயர் :Booted Warbler அறிவியல் பெயர் :Hippolasis caligata உடலமைப்பு 12…

பொறி மார்புச் சிலம்பன்

பொறி மார்புச் சிலம்பன் (Puff-throated babbler) என்பது ஆசியாவில் காணப்படும் ஒரு குருவி வகையில் காணப்படும் சிலம்பன் பறவை ஆகும். இப்பறவை முக்கியமாக மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் புல்வெளி மற்றும் புதர்க்காடுகளிலும் காணப்படுகின்றன. இவை…