ஓணான்

ஓணான் (ஆங்கிலம்: Oriental Garden Lizard) பல்லி வகையைச் சார்ந்தது. கரட்டாண்டி(திருநெல்வேலிப் பேச்சு) எனப்படும் இது ஊர்வன வகையைச் சேர்ந்தது ஆகும். இது ஓந்தி அல்லது பச்சோந்தி போல் நிறம் மாறுவது அன்று….

இயேசுப் பல்லி

இயேசுப் பல்லி (Common Basilisk, Jesus Christ Lizard, Jesus Lizardம் உயிரியல் பெயர்: Basiliscus basiliscus) என்னும் பல்லி இனம், நடு அமெரிக்காவிலும், தென் அமெரிக்காவிலும் இருக்கிறது. அங்குள்ள மழைக்காடுகளின் ஆறுகள்,…

இந்திய கரட்டைப் பல்லி

இந்திய கரட்டைப் பல்லி (Indian day gecko, உயிரியல் வகைப்பாடு: Cnemaspis indica) எனப்படுபவை இந்தியா நாட்டின் தமிழகப் பகுதியான மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ள ஆனை மலைக் காடுகளில் காணப்படும் ஒரு…

பிலிப்பீன் முதலை

பிலிப்பீன் முதலை (Crocodylus mindorensis) என்பது பிலிப்பீன்சு நாட்டில் காணப்படும் முதலை இனமொன்றாகும். இவ்வினம் மிண்டோரோ முதலை என்றும் பிலிப்பீனிய நன்னீர் முதலை என்றும் அழைக்கப்படுவதுண்டு. பிலிப்பீன்சு நாட்டில் முதலையொன்றைக் கொல்வது வன்மையாகத்…

நைல் முதலை

நைல் முதலை (விலங்கியல் பெயர்:குரோக்கோடைலஸ் நைலோட்டிகஸ்) ஆப்பிரிக்காவில் காணப்படும் மூன்று முதலைச் சிற்றினங்களில்(species) ஒன்றாகும். மேலும் இவை முதலைச் சிற்றினங்களிலேயே இரண்டாவது பெரியதும் ஆகும். நைல் முதலைகள் ஏறக்குறைய ஆப்பிரிக்கா முழுதும் சகாராவின்…

நியூகினி முதலை

நியூகினி முதலை (Crocodylus novaeguineae) என்பது நியூகினி தீவில் காணப்படும் சிறிய முதலையினம் ஒன்றாகும். தோற்றம் நியூகினி முதலைகளில் ஆண் இனம் கிட்டத்தட்ட 3.5 மீற்றர் வளரக்கூடியதாக உள்ள அதே வேளை, இவற்றின்…

சொம்புமூக்கு முதலை

சொம்புமூக்கு முதலை அல்லது கரியால் (ஆங்கிலம்: Gharial, அறிவியல் பெயர்: Gavialis gangeticus) என்பது இந்திய துணைக்கண்டத்தை தாயகமாகக் கொண்ட ஒரு முதலை இனம் ஆகும். இது ஜீராசிக் காலந்தொட்டு ‌பன்னெடுங்காலமாய் இப்புவியில்…

செம்மூக்கு முதலை

செம்மூக்கு முதலை அல்லது செம்மூக்கன் அல்லது உவர்நீர் முதலை (Crocodylus porosus) என்பது உயிர் வாழும் ஊர்வன இனங்கள் அனைத்திலும் மிகப் பெரியதாகும். இது வட அவுஸ்திரேலியா, இந்தியாவின் கிழக்குக் கரையோரம், இலங்கை,…