பேசும் பறவை

மனிதர்களின் பேச்சைக் கேட்டு அதை திருப்பிச் சொல்லக் கூடிய பறவைகளை பேசும் பறவைகள் என அழைக்கின்றனர். இத்தகைய பறவைகளால மனிதர்களின் மொழியை புரிந்துகொள்ளும் திறன் இருக்குமா என்பதையும் அறிவியலாளர்கள் ஆய்ந்து வருகின்றனர். சிலவகை…

பூக்கொத்தி

பூக்கொத்தி மிகச்சிறிய பறவை இனங்களில் ஒன்று. இந்தியாவில் இருக்கும் பூக்கொத்தியின் உடல்நீளம் பெரும்பாலும் 7 முதல் 10 செ.மீ. வரை இருக்கும். பழங்களை, அதுவும் குறிப்பிட்ட சிலவகை பழங்களை அப்படியே விழுங்கி, அதன்…

பிஜி பெட்ரெல்

பிஜி பெட்ரெல் (Fiji Petrel, Pseudobulweria macgillivrayi) எனப்படுவது சிறியவகை கரும் கடற்பறவையாகும். இது ”மக்கில்விரே பெட்ரெல்” (MacGillivray’s Petrel) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. பிஜி பெட்ரெல் என்ற கடற்பறவையின் வளர்ச்சியுறா மாதிரி ஒன்றை…

பானசுரச் சிரிப்பான்

பானசுரச் சிரிப்பான் (ஆங்கிலப் பெயர்: Banasura laughingthrush, உயிரியல் பெயர்: Montecincla jerdoni) என்பது லியோத்ரிசிடே குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு பறவை ஆகும். இது தென்மேற்குக் கர்நாடகாவின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில்…

பருத்த மூக்கி

பருத்தமூக்கி (Broadbill): என்பது பொதுவாக ஆப்பிரிக்காவின் சஹாராவில் காணப்படும் மிகச்சிறிய பறவையினமாகும். இவற்றில் ஒரு சில பறவைகள் இமயமலையின் கிழக்கிலும்,இந்தோனேசியா மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகின்றன. இது நியோரோபிகல் நிலப்பகுதியை சார்ந்தது….

பட்டைவால் மூக்கன்

பட்டைவால் மூக்கன் (Bar-tailed godwit) இந்தியாவைப் பூர்வீகமாகக்கொண்ட இப்றவை உள்ளான் குடும்பத்தைச் சார்ந்தது ஆகும். உலகில் உள்ள பறவைகளிலேயே நீண்ட தூரத்திற்கு எங்கும் ஓய்வெடுக்காமல் பறக்கும் தன்மைகொண்ட இப்பறவை ஆர்டிக் பகுதிக்கு சென்று…

பட்டாணிக் குருவி

பட்டாணிக் குருவிகள், சிக்கடீக்கள் மற்றும் டிட்மவுஸ்கள் ஆகியவை பரிடே குடும்பத்தில் வருகின்றன. இது பேஸ்ஸரின் பறவைகள் அடங்கிய குடும்பமாகும். இவை பொதுவாக வடக்கு அரைக்கோளம் மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் காணப்படுகின்றன. இவற்றில் பெரும்பாலானவை பருஸ்…

பஞ்சுருட்டான் குருவி

பறவைகள் தொகுதியில் கொராசிபார்ம் வரிசையில் கிங்பிஷர் பெரும் குடும்பத்தில் வண்டு உண்ணிக் குடும்பத்தில் அடங்கும். உலகில் காணப்படும் பறவைகளில் மிகுதியான நிறங்களைக் கொண்டு காணப்படும் இனமாகும். 50 கி எடையும் 17 –…

நீலகிரி சிரிப்பான்

நீலகிரி சிரிப்பான் உலகில் வேறெங்கும் காணப்படாத ஒரு சிற்றினம் ஆகும்.இவை மிக உயரத்தில் காணப்படும், தீபகற்ப இந்தியா முழுதும் காணப்படும். பெயர்கள் தமிழில் :நீலகிரி சிரிப்பான் ஆங்கிலப்பெயர் :Nilgiri Laughingthrush அறிவியல் பெயர்…