ஸ்லோவேனியா | Slovenia

சுலோவீனியா (Slovenia) மத்திய ஐரோப்பாவின் தெற்கில் அமைந்துள்ள ஒரு நாடாகும். இதன் எல்லைகளில் மேற்கே இத்தாலியும் வடக்கே ஆஸ்திரியாவும் வடகிழக்கில் அங்கேரியும் தென்கிழக்கில் குரோஷியாவும் தென்மேற்கில் அத்ரீயடிக் கடலும் அமைந்துள்ளன. இது முன்பு…

ஸ்லோவாகியா | Slovakia

ஸ்லோவேக்கியா என்றழைக்கப்படும் ஸ்லோவேக் குடியரசு நடு ஐரோப்பாவில் உள்ள ஒரு நிலஞ்சூழ் நாடாகும். இதன் மேற்கில் செக் குடியரசும் ஆஸ்திரியாவும் வடக்கில் போலந்தும் கிழக்கில் உக்ரைனும் தெற்கில் ஹங்கேரியும் எல்லைகளாக அமைந்துள்ளன. இது…

ஸ்பெயின் | Spain

எசுப்பானியா (Spain, /ˈspeɪn/ (கேட்க) ஸ்பெயின்-‘; எசுப்பானியம்: España, [esˈpaɲa] ( கேட்க)) என்றழைக்கப்படும் எசுப்பானிய முடியரசு (Kingdom of Spain, எசுப்பானியம்: Reino de España) ஐரோப்பா கண்டத்தின் தென்மேற்குப்பகுதியில் உள்ள…

ஹோண்டுராஸ் | Honduras

ஒண்டுராசு (Honduras, (/hɒnˈdʊərəs/ (கேட்க); எசுப்பானியம்: [onˈduɾas]), அதிகாரபூர்வமாக ஒண்டுராசு குடியரசு (Republic of Honduras), என்பது நடு அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு குடியரசு நாடாகும். இது சில வேளைகளில் பிரித்தானிய ஒண்டுராசிடம்…

ஹங்கேரி | Hungary

அங்கேரி (Hungary, ஹங்கேரி, /ˈhʌŋɡəri/ (கேட்க) (அங்கேரியம்: Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ] (கேட்க), மகியறோர்சாக்), என்பது நடு ஐரோப்பாவில் உள்ள ஒரு நிலம் சூழ் நாடு ஆகும். இதன் வடக்கே சிலோவாக்கியா, கிழக்கே உக்ரைன்,…

ஹெய்டி | Haiti

எயிட்டி அல்லது எயிற்றி அல்லது ஹெயிட்டி அல்லது ஹெய்தி (Haiti), என்பது கரிபியன் தீவான இஸ்பனியோலாவில் அமைந்திருக்கும் பிரெஞ்சு, மற்றும் எயிட்டிய கிரெயோல் மொழிகள் பேசும் இலத்தீன் அமெரிக்க நாடாகும். இது இஸ்பனியோலா…

வெனிசுலா | Venezuela

வெனிசுவேலா (Venezuela, எசுப்பானியம்: beneˈswela), தென் அமெரிக்காவின் வடக்கு கடற்கரையில் அமைந்துள்ள ஒரு கூட்டாட்சி குடியரசு ஆகும். அதிகாரபூர்வமாக இது “வெனிசுவேலா பொலிவாரியன் குடியரசு” (Bolivarian Republic of Venezuela) என அழைக்கப்படுகிறது….

வனுவாட்டு | Vanuatu

வனுவாட்டு (Vanuatu, English: /ˌvɑːnuːˈɑːtuː/ (கேட்க), பிசுலாமா: Vanuatu), அல்லது வனுவாட்டு குடியரசு (Republic of Vanuatu) என்பது பசிபிக் பெருங்கடலின் தெற்கே ஓசியானியாப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு தீவு நாடு ஆகும்….

வாடிகன் நகரம் | Vatican City

வத்திக்கான் நகர் (Vatican City) இத்தாலி நாட்டின் உரோம் நகரிலுள்ள ஒரு தன்னாட்சியுடைய சுதந்திர நாடாகும். இதன் அரசியல் தலைவர் திருத்தந்தையாவார். வத்திக்கான் நகரத்தில் இவரின் அதிகாரப்பூர்வ உறைவிடமும் அலுவலகமும் அமைந்துள்ள கட்டடம்…