அல்பேனியா | Albania

அல்பேனியா (Albania, /ælˈbeɪniə, ɔːl-/ (கேட்க) a(w)l-BAY-nee-ə; அல்பேனிய: Shqipëri/Shqipëria அதிகாரபூர்வமாக அல்பேனியக் குடியரசு (Republic of Albania) என்பது ஐரோப்பாவின் தென்க்ழக்கேயுள்ள ஒரு நாடாகும். 28,748 சதுரகிமீ பரப்பளவுள்ள இந்நாட்டின் மக்கள்தொகை…

அங்கோலா | Angola

அங்கோலா ஆப்பிரிக்காவின் நடுப்பகுதியிலே தெற்காக அமைந்துள்ள ஒரு நாடு. இந்நாட்டுக்குத் தெற்கு எல்லையில் நமீபியாவும், வடக்கே காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசும், கிழக்கே சாம்பியாவும், மேற்கே அட்லாண்டிக் பெருங்கடலும் உள்ளன. இது வைரம், நிலத்தடி…

இந்தியா | India

இந்தியா (India), அதிகாரபூர்வமாக இந்தியக் குடியரசு (Republic of India)தெற்காசியாவில் உள்ள ஒரு குடியரசு நாடாகும். இந்திய துணைக்கண்டத்தின் பெரும் பகுதியைத் தன்னுள் அடக்கியுள்ளது. இந்தியா என்ற பெயர் சிந்து நதியின் பெயரிலிருந்து…