தொண்டைமான் வம்சம்

தொண்டமான் வம்சம் தமிழ்நாட்டில் புதுக்கோட்டையை ஒட்டிய இடங்களை ஆண்ட ஒரு தென்னிந்திய ராஜ வம்சமாகும். இந்த வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கி.பி.17ம் நூற்றாண்டு முதல் 20ஆம் நூற்றாண்டு வரை புதுக்கோட்டை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள…

புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம் – II

முதலாம் ராயரகுநாத தொண்டைமான் முதலாம் ராயரகுநாத தொண்டைமான் 1738ம் ஆண்டு மே மாதம் அன்று விஜய ரகுநாத ராயா தொண்டைமானுக்கும் அவரது மனைவி அரசி நல்லக்கட்டி ஆய் சாகிப் ஆகியோருக்கும் மகனாகப் பிறந்தார்….

புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம் – I

புதுக்கோட்டை அரசு ரகுநாதராய தொண்டைமான் புதுக்கோட்டையை ஆண்ட மன்னர்கள் வம்சமான தொண்டைமான் வம்சத்தை துவங்கி வைத்தவர் ரகுநாதராய தொண்டைமான் ஆவார். ரகுநாதராய தொண்டைமான் கி.பி.1686ம் ஆண்டு முதல் கி.பி.1730ம் ஆண்டுவரை புதுக்கோட்டையை மன்னராக…

இராணி மங்கம்மாள் | Rani Mangammal

இராணி மங்கம்மாள் மதுரையை ஆண்ட சொக்கநாத நாயக்கரின் மனைவி ஆவார். கணவர் இறந்ததும் தன் மகன் அரங்க கிருஷ்ண முத்துவீரப்ப நாயக்கர் இளம் வயதினனாக இருந்த காரணத்தால் தான் உடன்கட்டை ஏறாமல் மகனுக்குத்…

மதுரை நாயக்கர்கள்

11ஆம் நுாற்றாண்டில் விஜயநகரப் பேரரசு உருவானபோது விஜயநகரப் பேரரசர்கள் தாங்கள் கைப்பற்றிய பகுதிகளுக்கு தளபதிகளை அரசப் பிரதிநிதிகளாய் அமர்த்தி ஆட்சி செய்தனர். தொடக்க காலத்தில் இப்பகுதிகள் விஜயநகரப் பேரரசுக்கு அடங்கியிருந்தன விஜயநகரப் பேரரசு…

செஞ்சி, காளஹஸ்தி நாயக்கர்கள் வரலாறு

11ஆம் நுாற்றாண்டில் விஜயநகரப் பேரரசு உருவானபோது விஜயநகரப் பேரரசர்கள் தாங்கள் கைப்பற்றிய பகுதிகளுக்கு தளபதிகளை அரசப் பிரதிநிதிகளாய் அமர்த்தி ஆட்சி செய்தனர். தொடக்க காலத்தில் இப்பகுதிகள் விஜயநகரப் பேரரசுக்கு அடங்கியிருந்தன விஜயநகரப் பேரரசு…

தஞ்சை நாயக்கர்கள் வரலாறு

11ஆம் நுாற்றாண்டில் விஜயநகரப் பேரரசு உருவானபோது விஜயநகரப் பேரரசர்கள் தாங்கள் கைப்பற்றிய பகுதிகளுக்கு தளபதிகளை அரசப் பிரதிநிதிகளாய் அமர்த்தி ஆட்சி செய்தனர். தொடக்க காலத்தில் இப்பகுதிகள் விஜயநகரப் பேரரசுக்கு அடங்கியிருந்தன விஜயநகரப் பேரரசு…

மைசூர் அரசு

மைசூர் அரசு தென்னிந்தியாவில் 1399ம் ஆண்டு மைசூர் பகுதியில் உடையார் அரச குலத்தின் மன்னர் யதுராய உடையார் என்பவரால் அமைக்கப்பட்ட அரசாகும். மைசூர் அரசு, விஜயநகரப் பேரரசின் கீழ் சிற்றரசாக கி.பி.1565ம் ஆண்டு…

விஜயநகரப் பேரரசு வரலாறு

தென் இந்தியாவில் ஆண்ட பேரரசுகளில் விஜயநகரப் பேரரசு ஒரு முக்கியமானப் பேரரசு ஆகும். விஜயநகர மன்னர்கள் கி.பி.1336ம் ஆண்டு முதல் கி.பி.1646ம் ஆண்டு வரையில் தென் இந்தியாவின் தற்கால கர்நாடகா, ஆந்திரப் பிரதேசம்,…

கடையெழு வள்ளல்கள்

சங்க கால இலக்கியமான பத்துப்பாட்டில் மூன்றாம் பாடல் சிறுபாணாற்றுப் படை ஆகும். இந்தச் சிறுபாணாற்றுப் படையைப் பாடிய நல்லூர் நத்தத்தனார், ஏழு வள்ளல்கள் பற்றியும் அவர்களின் ஈகை செயல்கள் பற்றியும் பாடியுள்ளார். இவர்களின்…