தமிழர் உலகம்

மறிமான் எலி

மறிமான் எலி (Tatera indica) என்பது பாலைவன எலி வகையைச் சேர்ந்த கொறிணி ஆகும். இது தென்னாசியாவில் உள்ள சிரியாவில் இருந்து வங்காளதேசம் வரை உள்ள பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. வெளி இணைப்புகள் மறிமான்…

பாலைவன எலி

பாலைவன எலி (gerbil) என்பது கொறிணி வகையைச் சேர்ந்த சிறு பாலூட்டியாகும். இவற்றில் கிட்டத்தட்ட 110 இனங்கள் உள்ளன. இவற்றில் பல பகலாடியாகவும் அனைத்துண்ணியாகவும் உள்ளன. பகல் முழுவதும் வளைக்குள் ஓய்வெடுத்து, இரவில்…

நிகோபார் மர மூஞ்சூறு

நிகோபார் மர மூஞ்சூறு, (துபையா நிகோபாரிகா) மர மூஞ்சூறு துபாலிடே குடும்பத்தினைச் சார்ந்தது. இவை இந்தியாவில் நிகோபார் தீவுகளில் உள்ள வெப்ப மண்டல காடுகளில் மட்டும் காணப்படுகின்றன. இவற்றை முதன் முதலில் செலிபோர்…

நால்வரி எலி

நால்வரி எலி அல்லது நால்வரி புல் எலி (Four-Striped Grass Mouse) என்பது முதுகில் நான்கு கறுப்பு வரிகள் கொண்ட கொறிணிகள் வரிசையில் மூரிடீ (Muridae) என்னும் எலிகள் குடும்பத்தில் இராப்டோமிசு (Rhabdomys)…

தரை நாய் எலி

தரை நாய் (Prairie dog) என்பது வட அமெரிக்காவில் கனடா மற்றும் மெக்சிகோ பகுதியில் பிரெய்ரி என்ற நெடும் பரப்புப் புல்வெளியில் வாழும் எலி வகையைச் சேர்ந்த விலங்கினம் ஆகும். இதனை பிரெய்ரி…

சுண்டெலி

சுண்டெலி (mouse) கூரான நீள்மூக்கு, சிறிய வட்டமான காதுகள், நீண்ட முடியில்லாத வாலைக் கொண்ட பாலூட்டி வகையைச் சேர்ந்த ஒரு கொறிணியாகும். சாதரணமாக வீடுகளில் காணப்படும் சுண்டெலி (Mus musculus) நன்கு அறியப்பட்ட…

கங்காரு எலி

கங்காரு எலி (Kangaroo rat) என்பது வட அமெரிக்காவின் மேற்குப் பகுதியில் வளரக்கூடிய சிறிய வகைக் கொறிணி ஆகும். இவற்றின் பொதுவான பெயர் இவைகளின் இருகால் வடிவத்தில் இருந்து பெறப்பட்டது. எனினும் இவை…

இமயமலை நிலச் சுண்டெலி

இமயமலை நிலச் சுண்டெலி (Himalayan field mouse)(அப்போடெமசு கூர்க்கா) என்பது முரிடே குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு கொறித்துண்ணி . இது நேபாளத்தில் மட்டுமே காணப்படும் அகணிய உயிரியாகும். நேபாளத்தில் கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார்…

இமயமலை சிற்றெலி

இமயமலை சிற்றெலி, சுண்டெலி குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு பாலூட்டி ஆகும். இவை இந்தியா, சீனா, மலேசியா, பூட்டான், நேபாளம் போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகின்றன. வெளி இணைப்புகள் இமயமலை சிற்றெலி – விக்கிப்பீடியா Himalayan…