சிவலோகநாதர் திருக்கோயில் | Sivalokanathar Temple

அருள்மிகு சிவலோகநாதர் திருக்கோயில் மூலவர்:சிவலோக நாதர், முண்டீச்சுரர், முடீசுவரர்அம்மன்/தாயார்:சவுந்தர்யநாயகி, கானார்குழலி, செல்வாம்பிகைதல விருட்சம்:வன்னிமரம்தீர்த்தம்:பிரம்ம தீர்த்தம், முண்டக தீர்த்தம்புராண பெயர்:முண்டீச்சரம், திருக்கண்டீச்சரம்ஊர்:கிராமம்மாவட்டம்:விழுப்புரம்மாநிலம்:தமிழ்நாடு பாடியவர்கள்: திருநாவுக்கரசர் தேவாரப்பதிகம் உற்றவன்காண் உறவெல்லா மாவான் றான்காண் ஒழிவறநின் றெங்கு…

சிவலோகநாதர் திருக்கோயில் | Shivaloka Nathar Temple

அருள்மிகு சிவலோகநாதர் திருக்கோயில் மூலவர்:சிவலோகநாதர்அம்மன்/தாயார்:சவுந்திரநாயகி, சொர்க்க நாயகிதல விருட்சம்:புங்கமரம்தீர்த்தம்:ரிஷப தீர்த்தம்,தேவேந்திர தீர்த்தம், நந்தனார் தீர்த்தம்ஆகமம்/பூஜை :காரண ஆகமவதிப்படி பூஜைபுராண பெயர்:திருப்புன்கூர்ஊர்:திருப்புன்கூர்மாவட்டம்:நாகப்பட்டினம்மாநிலம்:தமிழ்நாடு பாடியவர்கள்: திருஞானசம்பந்தர், சுந்தரர், திருநாவுக்கரசர் தேவாரப்பதிகம் பவள வண்ணப் பரிசார் திருமேனி…