கடுங்கோன் – Kadungon

கடுங்ககோ அல்லது கடுங்கோன் எனும் பாண்டிய மன்னன் இடைக்கால பாண்டிய மன்னர்களுள் ஒருவன். இவன் பாண்டிய மன்னனாகப் பதவியேற்ற பொழுது தமிழகம் முழுவதும் களப்பிரர் ஆட்சியின் கீழ் இருந்தது. ஏறக்குறைய கி.பி. 250…

கடைச்சங்க கால பாண்டிய மன்னர்கள்

முடத்திருமாறன் பாண்டிய மன்னன் முடத்திருமாறன் கடைச்சங்க கால பாண்டிய மன்னர்களில் ஒருவன். இரண்டாம் கடற்கோளுக்கு முன்னர் கபாடபுரத்தைத் தலைநகராகக் கொண்டு ஆட்சி செய்தவன். இரண்டாம் கடற்கோளுக்குப் பின்னர் தமிழகத்தின் வடக்கே மணலூர் என்னும்…

முற்காலப் பாண்டியர்கள் – Early Pandiyan kings

வடிம்பலம்ப நின்ற பாண்டியன் சங்க காலத்திற்கு முன்னர் பாண்டிய நாட்டை ஆண்ட மன்னர் பெயர் வடிம்பலம்ப நின்ற பாண்டியன். நெடியோன் என்ற பெயர் கொண்டும் இவர் அறியப்பட்டார். பல ஆண்டுகள் பாண்டிய நாட்டின்…