பேய்கள் வாழும் இடம்

1. பாங்கிரா கோட்டை, ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் அல்வார் பகுதியில் இந்த பாங்கிரா கோட்டை அமைந்துள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள அமானுஷ்யமான இடங்களில் இந்த பாங்கிரா கோட்டை முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது. சூரிய அஸ்தமனதிற்குப்…

ஆவி/பேய்/பிசாசு புகைப்படங்கள்-2

புகழ்பெற்ற ஆவி/பேய்/பிசாசு புகைப்படங்கள் – 2 வெள்ளைப் பெண் பேய் பீட்டர் என்பவரால் 1975ம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் உள்ள ஒரு சர்ச்சில் இந்த புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது. புகைப்படத்தில் உள்ளது அவரின் மனைவி டயானா….

ஆவி/பேய்/பிசாசு புகைப்படங்கள் -1

புகழ்பெற்ற ஆவி/பேய்/பிசாசு புகைப்படங்கள் – 1 லார்ட் கோம்பேர்மேர் இந்த புகைப்படம் 1891ம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் உள்ள கோம்பேர்மேர் நூலகத்தில் ஸிபல் கோபெர்ட் என்பவரால் எடுக்கப்பட்டது. புகைப்படத்தில் தெளிவற்ற ஒரு உருவம் நாற்காலியில்…