விஜயநகரப் பேரரசு வரலாறு

தென் இந்தியாவில் ஆண்ட பேரரசுகளில் விஜயநகரப் பேரரசு ஒரு முக்கியமானப் பேரரசு ஆகும். விஜயநகர மன்னர்கள் கி.பி.1336ம் ஆண்டு முதல் கி.பி.1646ம் ஆண்டு வரையில் தென் இந்தியாவின் தற்கால கர்நாடகா, ஆந்திரப் பிரதேசம்,…

விஜயநகரப் பேரரசு – பகுதி 5

ஸ்ரீரங்க தேவ ராயன் ஸ்ரீரங்க தேவ ராயன் அல்லது முதலாம் ஸ்ரீரங்கா என அழைக்கப்பட்டவன், விஜயநகரப் பேரரசை ஆண்ட அரசர்களில் ஒருவன். இவன் கி.பி.1572ம் ஆண்டு முதன் கி.பி.1586ம் ஆண்டு வரையில் மன்னனாக…

விஜயநகரப் பேரரசு – பகுதி 4

அச்சுத தேவ ராயன் அச்சுத தேவ ராயன் அல்லது அச்சுத ராயன் விஜயநகரப் பேரரசை கி.பி.1529ம் ஆண்டு முதல் கி.பி.1542ம் ஆண்டு வரையில் ஆட்சிபுரிந்தான். அச்சுத தேவ ராயன் இவனது தமையனான கிருஷ்ணதேவராயன்…

விஜயநகரப் பேரரசு – பகுதி 3

சாளுவ நரசிம்ம தேவ ராயன் சாளுவ நரசிம்ம தேவ ராயன் கி.பி. 1485ம் ஆண்டு முதல் கி.பி.1491ம் ஆண்டு வரையில் விஜயநகரப் பேரரசை ஆட்சிபுரிந்தான். விஜயநகரப் பேரரசை ஆண்ட சாளுவ மரபின் தோற்றுவித்தவனும்…

விஜயநகரப் பேரரசு – பகுதி 2

ராமச்சந்திர ராயன் ராமச்சந்திர ராயன் விஜயநகரப் பேரரசின் ஏழாவது பேரரசனாவான். இவன் கி.பி. 1422ம் ஆண்டு முதல் கி.பி.1422 ஆண்டு வரையில் விஜயநகரப் பேரரசின் மன்னனாக ஆட்சிபுரிந்தான். சங்கம மரபைச் சேர்ந்த இவன்,…

விஜயநகரப் பேரரசு – பகுதி 1

முதலாம் ஹரிஹரர் மன்னர் முதலாம் ஹரிஹரர் விஜயநகரப் பேரரசை நிறுவியவர் ஆவார். இவர் கி.பி. 1336ம் ஆண்டு முதல் கி.பி.1356ம் ஆண்டு வரையில் ஆட்சிபுரிந்தார். மேலும் இவர் ஹக்கா சங்கம மரபைத் தொடங்கியவரான…