வேதபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் | Vedapureeswarar Temple

அருள்மிகு வேதபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் மூலவர்:வேதபுரீஸ்வரர்அம்மன்/தாயார்:பாலாம்பிகைதல விருட்சம்:வெள்வேல மரம்தீர்த்தம்:வேத தீர்த்தம்,பாலிநதி, வேலாயுத தீர்த்தம்புராண பெயர்:திருவேற்காடுஊர்:திருவேற்காடுமாவட்டம்:காஞ்சிபுரம்மாநிலம்:தமிழ்நாடு பாடியவர்கள்: தேவாரப்பதிகம் திருஞானசம்பந்தர் ஆழ் கடலெனக் கங்கை கரந்தவன் வீழ்சடையினன் வேற்காடு தாழ்வுடை மனத்தால் பணிந்து ஏத்திடப் பாழ்படும்…

வேதபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் | Vedapureeswarar Temple

அருள்மிகு வேதபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் மூலவர்:வேதபுரீசுவரர், வேதநாதர்அம்மன்/தாயார்:இளமுலையம்பிகை, பாலஜகுஜாம்பிகைதல விருட்சம்:பனைமரம்தீர்த்தம்:மானச தீர்த்தம், கல்யாண கோடி, திருகுளம்புராண பெயர்:திருவோத்தூர், திருஓத்தூர்ஊர்:செய்யாறுமாவட்டம்:திருவண்ணாமலைமாநிலம்:தமிழ்நாடு பாடியவர்கள்: திருஞானசம்பந்தர் தேவாரப்பதிகம் குழையார் காதீர் கொடுமழு வாட்படை உழையாள் வீர்திரு வோத்தூர் பிழையா…

வேதபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் | Vedapureeswarar Temple

அருள்மிகு வேதபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில் மூலவர்:வேதபுரீஸ்வரர், வாழைமடுநாதர்அம்மன்/தாயார்:மங்கையர்க்கரசிதல விருட்சம்:வில்வம்தீர்த்தம்:வைத தீர்த்தம், வேததீர்த்தம்புராண பெயர்:திருவேதிகுடிஊர்:திருவேதிகுடிமாவட்டம்:தஞ்சாவூர்மாநிலம்:தமிழ்நாடு பாடியவர்கள்: அப்பர், சம்பந்தர் தேவாரப்பதிகம் வருத்தனை வாளரக்கன்முடி தோளொடு பத்திறுத்த பொருத்தனைப் பொய்யா அருளனைப் பூதப்படையுடைய திருத்தனைத் தேவர்பிரான் திருவேதி…