களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்சேரல்

சங்க காலத்தில் தமிழகத்தை ஆண்ட முப்பெரும் அரச பரம்பரைகளில் ஒன்றான சேரர் பரம்பரையைச் சேர்ந்த சங்க கால மன்னர்களில் ஒருவன் களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்சேரல். சங்க கால இலக்கியங்களில் இவன் பற்றிய குறிப்புக்கள் காணப்படுகிறது….

பல்யானைச் செல்கெழு குட்டுவன்

சங்க காலச் சேர மன்னர்களில் ஒருவன் பல்யானைச் செல்கெழு குட்டுவன். இவன் புகழ் பெற்ற சேர மன்னன்  இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதனின் தம்பியும் சேரமான் பெருஞ்சோற்று உதியஞ்சேரலாதனின் இரண்டாம் மகனும் ஆவான். சேர மன்னன்…

இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன்

சேரமான் பெருஞ்சோற்று உதியஞ்சேரலாதனுக்குப் பிறகு அவன் மகன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் சேர நாட்டின் மன்னனாகப் படவியேற்றான். இவன் தாயின் பெயர் வெளியத்து வேண்மாளான நல்லினி என்பதாகும். சேரமன்னன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் இமயமலை வரையில்…

பெருஞ்சோற்று உதியஞ்சேரலாதன்

சேரமான் பெருஞ்சோற்று உதியஞ்சேரலாதன் என்பவன் சேர நாட்டை ஆண்ட சங்க காலச் சேர மன்னர்களில் ஒருவன். இவன் கி.பி.1ம் நூற்றாண்டில் குட்ட நாட்டின் மன்னனாக ஆண்டவன் என்பது தெரிகிறது. இன்றைய தமிழகத்தின் கொங்கு…

மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழன் – Rajendra Chola III

சோழர்களின் வழக்கப்படி மூன்றாம் இராஜேந்திர சோழன் கி.பி 1246ல் சோழர்களின் இளவரசனாக பதவியேற்றார். அவரின் தந்தை மூன்றாம் இராஜராஜ சோழன் திறமையற்றவராக விளங்கியதால் பெயரளவிற்கே அவர் சோழ மன்னனாக விளங்கினார். உண்மையில் ஆட்சியும்…

மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழன் – Kulothunga Chola III

இரண்டாம் இராஜாதிராஜ சோழனுக்குப் பின்னர் மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழன் சோழ நாட்டிற்கு மன்னராகப் பதவியேற்றார். மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழனின் கல்வெட்டுக்களளின் படி பார்த்தால் கி.பி 1178ல் அவர் சோழ மன்னராகப் படியேற்றிருக்க வேண்டும்…

இரண்டாம் இராஜாதிராஜ சோழன் – Rajadhiraja Chola II

இரண்டாம் இராஜராஜ சோழனிற்குப் பிறகு சோழ மன்னராகப் பதவியேற்றவர் இரண்டாம் இராஜாதிராஜ சோழன் ஆவர். இரண்டாம் இராஜாதிராஜ சோழன், விக்கிரம சோழனின் மகள் வயிற்றுப் பேரனாவார். இரண்டாம் இராஜராஜ சோழனின் மகன்கள் சிறுவர்களாக…

விக்கிரம சோழன் – Vikrama Chola

முதலாம் குலோத்துங்க சோழனுக்குப் பிறகு சோழப் பேரரசின் மன்னராக விக்கிரம சோழன் பதவியேற்றார். இவர் முதலாம் குலோத்துங்கனுக்கும் இரண்டாம் இராசேந்திர சோழனின் மகள் மதுராந்தகிக்கும் பிறந்தவர் ஆவார். கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் இவர்…

முதலாம் குலோத்துங்க சோழன் – Kulothunga Chola I

அதிராஜேந்திர சோழர், சோழ மன்னராகப் பதவியேற்ற சில மாதங்களிலேயே வாரிசு அற்ற நிலையில் மரணமடைந்தார். இதுவரை விஜயாலய சோழனின் நேரடி ஆண் வாரிசுகளால் சோழ நாடு ஆளப்பட்டு வந்தது. நேரடி ஆண் வாரிசு…

ஆதித்ய சோழன்

கி.பி 850இல் சிற்றரசறாக உறையூரில் பதவி ஏற்றார் மன்னர் விசயாலய சோழன். இதே காலத்தில் வரலாற்றுப் புகழ்மிக்க குறுநில மன்னர்களான விளங்கிய முத்தரையர் என்னும் குறுநில மன்னர்கள் தஞ்சை மாவட்டத்தில் ஆட்சி புரிந்து…