தமிழர் உலகம்

வேம்பூர் ஆடு

வேம்பூர் ஆடு என்பது தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் ஒரு செம்மறியாட்டு இனமாகும். இவை பெரும்பாலும் இறைச்சி தேவைக்காகவே வளர்க்கப்படுகின்றன. இந்த இன ஆடுகள், தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தின் வேம்பூர், மேலக்கரந்தை, கீழக்கரந்தை, நாகலாபுரம் பகுதிகளிலும்,…

மேச்சேரி ஆடு

மேச்சேரி ஆடு என்பது தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் ஒரு செம்மறி ஆட்டு இனமாகும். இவை பெரும்பாலும் இறைச்சி தேவைக்காகவே வளர்க்கப்படுகின்றன. இவை சேலம் மாவட்டத்தின் மேச்சேரி, கொளத்தூர், நங்கவள்ளி, ஓமலூர் மற்றும் ஈரோடு, தர்மபுரி…

மார்வாரி ஆடு

மார்வாரி ஆடு என்பது இந்தியாவில் உள்ள ஒரு செம்மறியாட்டு இனமாகும். மார்வாரி ஆடு என்ற பெயர் அது உருவான பகுதியில் இருந்து தோன்றியது. இந்த இன ஆடுகள் கருப்புத் தலை பாரசீக ஆடுகளை…

மக்ரா ஆடு

மக்ரா செம்மறியாடு (Magra sheep) என்பது இந்தியாவில் காணப்படும் ஒரு செம்மறி ஆட்டு இனமாகும். இவை பிக்கனேரி சொக்கலா அல்லது சக்ரி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இவை ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் பிகானேர் மாவட்டம், நாகவுர்…

நெல்லூர் ஆடு

இந்தியாவில் இப்போது 37 இனச் செம்மறி ஆடுகள் உள்ளன. இவற்றில் ஓர் இனமே நெல்லூர் ஆடு. ஓர் இனம் என்பது குறிப்பிட்ட பகுதியில் எளிதில் அடையாளம் கண்டு கொள்ளக்கூடிய வெளித்தோற்றத்தையும், இயல்பையும் பெற்றிருக்கும்….

நீலகிரி ஆடு

நீலகிரி செம்மறியாடு என்பது தமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் மட்டும் காணப்படும் ஒரு செம்மறி ஆட்டு இனமாகும். இது நீலகிரி மலைப் பகுதிகளில் இனப்பெருக்கம் ஆனவை மேலும் இவை அவற்றிலிருந்து கிடைக்கும் தரமான கம்பளிக்காக…

திருச்சி கருப்பு ஆடு

திருச்சி கருப்பு ஆடு என்பது தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் ஒரு செம்மறியாட்டு இனமாகும். இவை பெரும்பாலும் இறைச்சி தேவைக்காகவும், முரட்டு ரோம உற்பத்திக்காகவும் வளர்க்கப்படுகின்றன. இந்த இன ஆடுகள், தமிழ்நாட்டின் திருச்சி, பெரம்பலூர், தருமபுரி,…

சென்னை சிவப்பு ஆடு

சென்னை சிவப்பு ஆடு (Madras Red sheep) என்பது வட தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் ஒரு செம்மறியாட்டு இனமாகும். இவை பெரும்பாலும் இறைச்சி தேவைக்காகவே வளர்க்கப்படுகின்றன. இந்த இன ஆடுகள், தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரம், வேலூர்,…

சபோல்க் செம்மறி

சபோல்க் செம்மறியாடு (Suffolk sheep) என்பது ஆட்டுக்கறியை முதன்மைத் தேவையாக கொண்டு வளர்க்கப்படும் ஒரு செம்மறியாட்டு இனமாகும். விளக்கம் இந்த செம்மறி ஆட்டு இனமானது இங்கிலாந்து நாட்டைச் சார்ந்த ஆட்டு இனமாகும். இவை…